Doe het zelf

Kies ook een stukje grond met zo weinig mogelijk schaduw, dit bevordert de opwarming van de grond en vervroegt de oogst. De stevige stengels van het aspergeloof kunnen tijdens de zomer dienst doen als windscherm. Het is ook logisch dat ze niet midden in de groentetuin zullen staan, maar eerder ergens aan de kant. Kijk dan ook uit welke zijde van de tuin je ze plaatst, want het hoge loof zorgt voor heel wat schaduw. Asperges vragen ruimte, zowel in de diepte (wortels), de hoogte (loof), als in de breedte (rijafstand). Zorg er ook voor dat je de asperges niet op een schaduwrijke plaats zet. asperges zijn zonnekloppers, trouwens de voorjaarsgroei wordt bevordert door een snel opwarmende grond.

Planten

Asperges kunnen best geplant worden in maart tot half april, liefst voor dat de planten beginnen uit te lopen.
Planten gebeurt in zelf gemaakte gleuven van ongeveer 20 – 25 cm diep en 70 cm breed. Als u van plan bent om meerdere rijen aan te leggen, kan je best 150 – 170 cm tussen laten.
Er worden per meter ongeveer 3 à 5 planten geplaatst (hangt af van het ras), elke 25 à 30 cm een plantje. De wortels worden gelijkmatig open gespreid met de groeipunten in de lengterichting van de gleuf, anders gaan de asperges buiten de berg groeien.
Hierna worden de wortels t.e.m. de koppen van de plant met een laagje grond afgedekt. In het begin zal het nog relatief makkelijk zijn om het onkruidvrij te houden, later tegen of in de zomer gaan we de gleuf geleidelijk verder opvullen zodat tegen het einde van het seizoen de gleuf bijna volledig is opgevuld.
Bij eventueel droog weer wat in de maand april wel eens kan voorkomen kan je ze wat water geven.

Plant tip

Plant de neuzen van de asperge plant allemaal in dezelfde richting. Zodat later de asperges zoveel mogelijk in dezelfde richting groeien. En niet zijdelings uit de berm groeien.

Na het planten

Na het eerste groeijaar in november wordt het afgestorven loof volledig verwijderd en vernietigd.
In het tweede jaar gaan we begin april een niet te grote berm bovenop de aspergerijen maken van zo’n 25cm. Er worden slechts enkele asperges per plant geoogst en dit tot half mei. Dit doen we omdat de plant nog niet voldoende reserve heeft om een volledige oogstperiode (tot 24 juni) aan te kunnen.
Het derde jaar kunnen we de bergen volledig op hoogte maken, dit is ongeveer een 20cm hoog. Daarna scheppen we de rijen tussen de bermen wat dieper en maken we de berm nog wat hoger zodat het verschil met de naastliggende gleuf ongeveer 35 à 40cm wordt. De berm is onderaan ongeveer 60cm breedt en bovenaan 35cm. Het derde jaar kan geoogst worden tot rond 10 juni, dat betekent dat je dan zo’n vijf weken kan oogsten.
Vanaf het vierde groeijaar en alle volgende jaren kan je oogsten tot de uiterste datum 24 juni.

Na de oogst, en als de aspergestengels in de zomer stevig genoeg zijn mogen de bermen terug afgegraven worden. Vergeet niet bij het vlak maken van de bermen de rijen met paaltjes te markeren, om in het voorjaar de juiste rijrichting te kennen.

Deze informatie is enkel informatief. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele mislukte oogst of andere onverwachte mogelijkheden.